Дейности

Хидроизолация на покриви и основи с PVC и TPО мембрани

Ново поколение на хидроизолационни мембрани, с много повече предимства, са синтетичните PVC и TPО хидроизолационни мембрани. Те намират широко приложение в хидроизолационните системи за гражданско, промишлено и инфраструктурно строителство, както при изграждане на нови , така и при ремонт на съществуващи обекти. Синтетичните хидроизолации се характеризират с технологичен и бърз монтаж, отлични механични свойства, които изразяват високата им устойчивост във времеви аспект.

Хидроизолацията в основи осигурява защита от вредното въздействие на повърхностните и подпочвени води, които разрушават конструкцията и предизвикват течове.

Не на последно място синтетичните мембрани са рециклируеми – абсолютно безвредни са за атмосферата поради нискоенергичния им метод на инсталиране чрез заваряване с горещ въздух.

Нашата фирма разполага с високо квалифициран персонал, преминал специални курсове на обучение за Заварчици на термопласти относно полагането на PVC, TPO, FPO, TPE и HDPE мембрани, както и нужното високотехнологично оборудване . По този начин гарантираме на своите клиенти качество на продуктите, с които работим и на монтажните дейности, които осъществяваме!

Грубо строителство.

Изграждане на промишлени и жилищни сгради от основи.