За фирмата

Фирма „ДЕ ЕС КОМ ЕООД е основана в гр. Стара Загора и е специализирана в строителството на жилищни и промишлени сгради, цялостно саниране на съществуващи сгради, както и доставка и изпълнение на хидроизолационни системи от богата гама синтетични PVC и TPO/FPO мембрани на територията на цялата страна.

Разполага с високо квалифициран екип в грубото строителство и довършителните строителни работи, както и с високо квалифициран персонал, преминал специални курсове на обучение за Заварчици на термопласти относно полагането на PVC, TPO и FPO мембрани. Ръководството на „ДЕ ЕС КОМЕООД заедно с всички свои служители гарантира качеството на строително-монтажните работи в съответствие с изискванията на инвеститори, проектанти, възложители и клиенти, при строго спазване на действащите нормативни изисквания в България.

 

Ние разполагаме със;

строителни специалисти в промишленото и гражданско строителство, сухо строителство, зидаромазачи, бояджии, работници облицовки, настилки, изолации, шпакловчици, арматуристи, кофражисти, заварчици, и други.

Строителните бригади работят с високо производително и обезопасено техническо оборудване в зависимост от характера на извършваната дейност.  Дружеството работи с утвърдени доставчици на материали, външни услуги, техника, оборудване и инструменти, необходими за осъществяване на договорените с клиента видове работи.